vodácky viacboj

Vodácky viacboj je vodácka kanoistická disciplina v ktorej päťčlenné družstvo pretekárov absolvuje plavbu v pramici na vodnej ploche po vytýčenej dráhe. Plavba sa realizuje na tichej vode okolo bójok na vzdialenosť od 4 do 25 km podľa vekovej kategórie alebo na tečúcej rieke dole riekou približne na takých istých vzdialennostiach. Pretek je dvojdňový a ideálna je nasledovná kombinácia preteku - v jeden deň na tečúcej vode a v druhý deň na stojatej vode. Väčšinou pred etapami v lodi je prvá disciplína viacboja-plávanie na 50m a 100 m podľa vekových kategórii v bazéne alebo na otvorenej vode. Nasledovné disciplíny viacboja ako bol hod granátom, ktorý sa po r.1990 zrušil, streľba zo vzduchovky na terč a krátky beh sa väčšinou realizujú v prvý deň. Vzhľadom ktomu, že preteky sa konajú v rôznych prírodných lokalitách so špecifickými podmienkami, organizátor si poradie disciplín ako aj charakter celého preteku prispôsobuje svojim podmienkam. Táto vodácka disciplína je typom svojej lode špecifická pre Slovensko, ale hlavne pre Čechy a Moravu, kde má veľkú tradíciu a stále veľkú obľúbenost medzi vodákmi. V okolitých štátoch sa takýto typ lode v podobnej súťaži nepoužíva.

KVŠ Zvolen sa od r.1986 do r.2001 zúčastnil okrem r.1992 každého ročníka v pretekoch vo vodáckom viacboji. Nie vždy sa nám podarilo prebojovať sa až na Majstrovstvá Česko-Slovenska, napriek tomu z hladiska histórie týchto pretekov patríme od r.1986 k najúspešnejším klubom na Slovensku. Naši pretekári získali vo vodáckom viacboji na Majstrovstvách Slovenska a Majstrovstvách Česko-Slovenska od r.1986 nasledovné umiestnenia:

  • žiaci 11x1.miesto, 7x2, 7x3
  • dorastenci 8x1.miesto, 6x2, 6x3
  • dospelí 3x1.miesto, 3x2, 5x3

Najúspešnejším pretekárom od r.1986 do r.2001 bol Jánoš Jozef nasledovaný Máriom Porubským a Mariánom Vojtkom. Pretekov vo vodáckom viacboji sa zúčastnilo spolu za spomínané obdobie 125 členov klubu. Klub zorganizoval v r.1988, 1990, 1996 Majstrovstvá SR a v r.1997 Medzinárodné majstrovstvá Čiech, Moravy a Slovenska vo vodáckom viacboji v jazde na pramici P5 vždy na rieke Hron. Od roku 2002 sa vo vodáckom viacboji na Slovensku súťaží podľa novej koncepcie. Zrušila sa postupnosť preteku — okres, kraj, republika, ale o Majstra SR sa preteká v niekoľkých rovnocenných pretekoch — kolách a posádka, ktorá v celom seráli získa najviac bodov bude vyhlásená za Majstra SR v príslušnom roku.

Valid HTML 4.0! Valid CSS!
© Peter, 2003 - 2011 Krmivá pre psov Vygenerované za 0.002 s