rýchlostná kanoistika

Rýchlostná kanoistika je vodáckou športovou disciplínou, ktorej sa v klube prakticky venujeme len od r.1999 kedy sme sa zapojili do súťaže Slovenského pohára v rýchlostnej kanoistike. Tomuto aktu predchádzalo niekoľkoročné názorové dozrievanie v klube, prakticky od začiatku 90-tych rokov. Nadšenie z raftingu po prvom ošiali postupne opadalo aj keď sa podarilo legislatívne usporiadať vzťahy v Európe a vo svete, rozbehli sa pravidelné súťaže a Majstrovstvá Európy a sveta, napriek tomu sa rafting nachádzal skôr v polohe dobrodružnej ako športovej. Vodácky viacboj na pramiciach P5 bol rozpadom Česko - Slovenska a zánikom spoločných športových orgánov definitívne odsunutý ako Česká a Slovenská vodácka zvláštnosť. Slalomová kanoistika už mala vo Zvolene pevné zastúpenie vlastným klubom a preto sme sa rozhodli pre rýchlostnú kanoistiku aj pre spoločný kanoistický základ s pramicami, ktorým sme sa venovali od r.1985.

Rýchlostná kanoistika je olympijským športom, má svoje zastúpenia prakticky po celom svete, má vytvorený fungujúci systém súťaží , pevnú a jasnú legislatívu. Toto naše chcenie a úvahy sa cez založenie Školského športového strediska zameraného na kanoistiku naplnilo v r.1998 prijatím nášho klubu do Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky. Stali sme sa 23 klubom SZRK a hneď v nasledovnom roku 1999 sme sa zúčastnili s 20 pretekármi 5 pretekov Slovenského pohára žiakov - SP. Slovenský pohár je okruh vybraných súťaží z množstva pretekov, ktoré sa v SZRK konajú a na ktorých pretekári klubov získavajú v individuálnych disciplínach body za umiestnenie vo finálovej jazde. Z počtu získaných bodov sa zostavuje poradie najlepších jednotlivcov a klubov, ktoré sa na konci sezóny vyhodnocuje.

V súčasnosti máme za sebou 7 sezón v rýchlostnej kanoistike a v hlavnej súťaži v Slovenskom pohári z nášho klubu v tomto období štartovalo 63 členov a z nich sa 23 umiestnilo na medailových pozíciách. Doteraz sme získali 24 x 1.miesto, 41 x 2.miesto, 58 x 3.miesto. Najvýraznejšie osobnosti nášho klubu v rýchlostnej kanoistike sú Martin Slančík, Peter Sliacky, Lukáš Votýpka, Lukáš Likavčan, Tomáš Marcinek, Miloš Mikleš, Barbara Kiszelyová, Rasťo Kohút, Ján Gubčo a ďalší, ktorí pomáhali budovať zvolenskú rýchlostnú kanoistiku.


Valid HTML 4.0! Valid CSS!
© Peter, 2003 - 2011 Krmivá pre psov Vygenerované za 0.001 s