rafting

Rafting je vodácka disciplína pri ktorej sa plavba realizuje na špecificky skonštruovanom plavidle-lodi zloženej z niekoľkých samostatne nafúknutých valcov, ktoré zaisťujú, že aj pri sfúknutí jedneho či dvoch valcov sa zvyšok lodi nepotopí a s loďou sa dá núdzovo plaviť. Ďalšou zvlaštnosťou je, že voda, ktorá sa do lodi dostane, tak z nej aj vytečie systémom otvorov v dne vďaka veľkej vztlakovej sile nafúknutých komôr, ktoré raftu zabezpečujú minimálny ponor. V samotných začiatkoch t.j. v 50-tych a 60-tych rokoch boli lode zväzované z nafúknutých gumenných valcov o priemere od 35 do 60 cm a z dosák alebo inej drevenej, hliníkovej konštrukcii bola navrchu zviazana jednuduchá podlaha alebo paluba.

V 80-tych rokoch sa v konštrukcii objavila nafukovacia podlaha, ktorá bola cez oká zväzovaná s nafúknutými bokmi, ktoré pozostávali z jedného alebo viacerých komôr. Lode dostali zodvihnuté špice pre ľahší prejazd veľkými vlnami. Moderné konštrukcie 90-tych rokoch predstavujú lode lepené do jedného kusa s prednou a zadnou špicou zodvihnuté, kde obvodový valec má približne 4 komory a loď je priečne vystužená dvoma až štyrmi nafúknutými valcami vzopretými medzi obvodové steny nad dnom. Všetky lode majú výtokové dnové otvory, zosilnené a chránene lepené spoje a sú z materiálov, ktoré znesú aj drsnejšie zaobchádzanie.

Traduje sa, že rafting vznikol a získal si popularitu v USA hlavne v 60-tych a 70-tych rokoch. Nafukovacie plavidla používali armády už v prvej pol.20 stor. V Čechách vynaliezaví vodáci koncom 50-tych rokoch zväzovali gumenné valcovité norné steny na zachytávanie ropných produktov na hladine do plavidiel, dá sa povedať z dnešného hladiska do raftov a jazdili na nich divoké rieky a podnikali expedičnú turistiku. Nadnesene môžeme tvrdiť, že rafting vznikol vlastne na Slovensku, alebo všade tam, kde sa drevo zväzovalo do pltí a tie sa plavili dole riekou - pltníctvo. Anglické slovo raft je vo voľnom preklade do slovenčiny plť.

Raft je plavidlo, ktoré si získalo popularitu hlavne vďaka tomu, že dokáže aj skupine nevodákov v doprovode s vodcom priblížiť zážitok zo zdolávania velmi ťažkých úsekov v rieke, ktorých obtiažnosť je podla medzinárodnej klasifikácie WW IV (tabulka obtiažnosti) a vyššia. Rafting sa v Európe výraznejšie dostal do povedomia po r.1985 a skutočný nárast zažil začiatkom 90-tych rokov. V tejto dobe sa rafting začal využívať ako nová turistická atrakcia hlavne v alpských krajinách, kde veľký spád riek a prakticky celoročný dostatok vody spravil z raftingu komerčne zaujímavý obchod. Ale v 90-tych rokoch s novými materiálmi prišli do vodáctva aj polyetylény, z ktorých výrobcovia začali vyrábať lode hlavne pre jedného kajakára alebo kanoistu a ktoré sú ľudskou silou prakticky nezničitelné. Tieto lode umožňujú špecialistom kajakárom zdolávať také úseky riek na ktoré rafty ani pri najlepšej vôli posádok nestačia. Sú to hlavne vodopády, rôzne žlaby a iné obtiažne úseky, ktoré sú na hranici ľudských možností.

V polovici 90-tych rokov bola založená európska a svetová asociácia raftingu, ktoré vytvárajú zázemie pre súťaže v raftingu. Na Slovensku sa súťaží v lodných kategóriách: raft 6 miestny-R6 a R4 v disciplínách: zjazd, šprint, slalom a súbežný šprint dvojice lodí. Popri rafte sa na Slovensku úspešne rozvíja individuálna vodácka disciplína — ródeo.

Klub vodných športov Zvolen a jeho členovia sa s raftingom prvýkrat stretli a vyskúšali si ho v r.1992 v Čechách na Vltave a v Rakúsku na rieke Ens a Salza. Možno povedať, že sme boli prvý športový klub na Slovensku, ktorý sa začal venovať nekomerčnému, športovému raftingu. Po tejto skúsennosti a na základe poznania v klube, že vodácky viacboj je špecifická československá záležitosť, ktorú za hranice nevyvezieme a po získaní presvedčenia, že rafting je tá disciplína, ktorá vtedajší Zväz vodáctva a pobytu v prírode SR spojí so svetom, začali sme vyvíjať systematický tlak na vedenie zväzu. Výsledkom bolo pribratie disciplíny raft do zväzu a zmena jeho názvu v polovičke 90-tych rokov. Prvé systematické klubové učinkovanie v raftingu bolo v rokoch 1994 až 1998. V týchto rokoch sme sa zúčastnili okrem raftových pretekov na Slovensku aj niekoľkých pretekov v Slovinsku a v Taliansku kde nás zastupovala hlavne posádka mužov z P5. V súčasnosti sa v klube raftingu systematicky nevenujeme.

Valid HTML 4.0! Valid CSS!
© Peter, 2003 - 2011 Krmivá pre psov Vygenerované za 0.001 s