história

Klub začal svoju činnosť v roku 1985 ako sekcia branného vodáctva v Klube športového potápania a branného vodáctva Calypso Zvolen — KŠPBV Calypso Zvolen. Tomuto napomohlo niekoľko skutočností, ktoré sú ďalekou históriou ale pre spojitosť s našim klubom či už priamo alebo duchovne je potrebné ich spomenúť.

Na základe bohatej histórie československého vodáckeho športu začali aj na Slovensku hlavne v 50-tych rokoch vznikať za podpory a v garancii Zväzarmu (Zväz pre spoluprácu s armádou) vodácke kluby zamerané na vodácky viacboj (branné vodáctvo) -disciplínu pozostávajúcu z plavby na päťčlennej pramici-P5 (vtedy drevenej), plávania na 50m a 100m, streľby zo vzduchovky a hodu granátom. V systéme československého športu bolo niekoľko druhov viacboja, ktoré mali korene v armáde a v súťaživosti niektorých vrstiev armády, v ktorých bola prvoradá niektorá športová disciplína (klasický beh, beh na lyžiach, jazda na koni, plavba na lodi) ku ktorej sa pripájali ďalšie v podstate militantné disciplíny.

Vo Zvolene sa sformovala skupina mladých ľudí - Hybský, Šípoš, bratia Slovákovci a Bystrianský, Sekereš, Cimra, Svoreň, Záruba, Tichý a ďalší, ktorá sa koncom 50-tych a začiatkom 60-tych rokov venovala vodnej turistike, pobytu v prírode a brannému vodáctvu. Nebol to jediný klub vo Zvolene, ktorý sa venoval vodáctvu, boli tu ešte dva vodácke kluby, ktoré sa zaoberali slalomovou kanoistikou. Tento klub branného vodáctva bol organizovaný pod okresnou organizáciou Zväzarmu a svoje priestory mal na ul.Duklianskych hrdinov a po zriadení trenažérov pre autoškolu v týchto priestoroch sa skupina presunula do náhradných priestorov v rodinnom dome na ul.29.augusta (od Finkovej kúrii k Jegorovým kasarňam). Klub sa zúčastňoval rôznych pretekov po celom Československu. Klub po útlme v polovičke 60-tych rokoch prakticky zanikol, časť materiálu sa rozptýlila, časť prevzala telovýchovna jednota drevárskeho podnika Bučina. Ďalším významným medzníkom bolo rozhodnutie najvyšších orgánov československej telovýchovy z druhej polovici 60-rokov o presune brannovodáckeho športu od Zväzarmu do ČSZTV a to k rýchlostnej kanoistike. Branné vodáctvo je vlastne rýchlostná kanoistika v pramici vďaka kanoistickému pokloku a kanoistickému spôsobu pádlovania a je obohatená pri plavbe na vode o niektoré prvky slalomovej kanoistiky. Nosnou osou je ale rýchlostná kanoistika, alebo slalomový zjazd podľa charakteru vody na ktorej súťaží. Tento presun brannému vodáctvu vôbec neprospel, pretože rýchlostnokanoisticke kluby o túto disciplínu nemali záujem, až na výnimky v Čechách.

Brannovodácke kluby vo Zväzarme boli v 50-tych rokoch materskou základňou novej športovej disciplíne - športovému potápaniu. Športové potápanie si razilo cestu na svetlo hlavne prostredníctvom zväzarmovskej štruktúry brannovodáckych klubov. Vo Zvolene vznikol okolo roku 1966 Klub športového potápania, ktorý po r.1973 utlmil činnosť ale právne nezanikol - tento stav zabezpečoval svojou aktivitou jeho predstaviteľ p.Dušan Čemsák. V r.1976 sa na bratislavskom vysokoškolskom internáte ?Bernolák? vyformovala okolo zvolenčana Vraťa Hastíka, skupina študentov - Erik Mikovíny, Dorčák a iní, ktorí si predsavzali prebudiť činnosť potápačského klubu vo Zvolene v spolupáci a v garancii Dušana Čemsáka. Celá táto aktivita vyústila do stretnutia tejto skupiny s ďalšími mladými záujemcami o potápanie na jesen 1977 v Mestských kúpeloch vo Zvolene, kde došlo k znovuobnoveniu činnosti potápačskeho klubu pod názvom Klub športového potápania Calypso Zvolen, ktorého predsedom sa stal Dušan Čemsák.

Branné vodáctvo asi po 10 rokoch v ČSZTV bolo opäť presunuté do Zväzarmu a v rokoch 1979 sa stalo súčasťou aj KŠPBV Zvolen kde jeho členovia s týmto športom nemali žiadne skúsennosti. Napriek tomu, že Zväzarm zabezpečil pre klub pramice, že Ján MiškovičLaco Fekiač ako spoluzakladatelia klubu a plutvového plávania v klube a Ján Vácha-Pytlák absolvovali v rokoch 1979-81 celoslovenské školenia trénerov a rozhodcov branného vodáctva nepodarilo sa branné vodáctvo v klube a vo Zvolene rozbehnúť. Priorita klubu bolo športové potápanie a plutvové plávanie.

Spolupráca KŠPBV Calypso Zvolen s Okresným domom pionierov a mládeže Zvolen pri zabezpečovaní plutvového plávania priniesla účasť Jána Miškoviča na žiackom splave, ktorý ODPM organizoval spolu s VII.Základnou školou Sekier pre žiakov tejto školy. Garantom splavu za školu bola Mária Oklepková. Splav 20 žiakov sa uskutočnil od 1.7. do 10.7.1985 na rieke Hron v úseku Zvolen-Kalná nad Hronom. Tento splav je fakticky prvou spoločnou akciou skupiny ludí na ktorom došlo k rozhodnutiu pokračovať v tejto činnosti v sekcii branného vodáctva v KŠPBV Calypso Zvolen za spolupráci s ODPM Zvolen a VII.ZŠ Sekier Zvolen. Tento splav považujeme za začiatok súčasného Klubu vodných športov Zvolen. V roku 1985 tejto aktivite dal KŠPBV Calypso právny rámec , väzbu na športové aktivity a materiál, ODPM Zvolen poskytol materiál a v samom začiatku lodenicu na Môťovskej priehrade, škola poskytla priestory na tréningy a na uskladnenie materiálu. Do čela tejto skupiny sa postavila učitelka VII.ZŠ Sekier, slalomárka Mária Oklepková a Ján Miškovič člen KŠPBV Calypso Zvolen, ktorí sú až do súčastnosti na čele dnes už samostatného klubu.

Po prvom splave v júli 1985 sa pokračovalo s väčšinou detí z prvého splavu v septembri pravidelnými tréningami na Môťovskej priehrade pod vedením Márie Oklepkovej a Jána Miškoviča. Táto tréningova činnosť vyustila v roku 1986 do účasťi dvoch posádok P5 na Majstrovstvách Slovenska v Kotorskom preteku brannej zdatnosti (vodácky viacboj-brannovodácky pretek pomenovaný na počesť vzbury námornikov v Boke Kotorskej, ktorej sa zúčastnili aj vojaci zo Slovenska). Tohto preteku sme sa zúčastnili s žiakmi, ktorý po dvojdňovej súťaži a pri našej prvej účasti obsadili 2. a 4.miesto vo svojej kategórii. Dodatočne po preteku sme zistili, že rozhodcovia omylom zamenili časy z plávania dvoch našich žiakov z našich dvoch pramíc a tým nás poškodili a nezískali sme 1. a 3.miesto. Napriek tomu to bol úspech, ktorým sme sa viditelne zapísali do povedomia celej vtedajšej brannovodáckej verejnosti a ktorý sme v nasledovných rokoch len potvrdzovali a stále zvyšovali či už na poli športovom alebo organizačnom. Ďalšiu históriu a súčastnosť klubu môžeme sledovať v samostatných častiach:

Valid HTML 4.0! Valid CSS!
© Peter, 2003 - 2011 Krmivá pre psov Vygenerované za 0.001 s