o klube

Právne postavenie klubu a jeho členstvo

Klub vodných športov Zvolen je občianskym združením založený na základe zákona č. 83 o združovaní občanov s vlastnými stanovami zaregistrovanými na MV SR pod č.sp. VVS/1-900/90-5491 dňa 7.4.1992. Klub spolupracuje a je členom Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky-SZRK. Klub má vlastnú právnu subjektivitu a tým spôsobilosť vykonávať všetky právne záväzne úkony prostredníctvom svojich štatutárnych zástupcov v zmysle platných zákonov. Klub prostredníctvom volných živností má vlastnú doplnkovú podnikatelskú činnosť na podporu svojej hlavnej činnosti, na základe čoho môže napr. realizovať reklamu pre iných. Klub je notársky registrovaným prijímateľom 2% dane z príjmu fyzických osôb. Sídlom klubu je mesto Zvolen.

Členstvo v klube a členovia

Členstvo v klube je dobrovoľné v zmysle stanov klubu a následných klubových predpisov. Členstvo v klube je rozdelené na žiakov, dorastencov a dospelých. Členom sa môže stať každý po prihlásení sa, zaplatení ročného členského poplatku a prijatí za člena klubu. Členstvo zaniká po nezaplatení príslušného čl.poplatku v príslušnom termíne alebo vylúčením. Prirodzenou súčasťou klubu, ale nečlenmi sú rodičia žiakov, priatelia a spolupracovníci klubu, ktorí svojim spôsobom tiež formujú klub a pomáhajú mu v jeho postavení. V rokoch 1985 až 2000 členom klubu bolo v rôzne dlhých časových úsekoch 246 ludí.

Chcete sa aj Vy stať členom Klubu vodných športov Zvolen?

Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnych číslach uvedených v časti kontakt.

Valid HTML 4.0! Valid CSS!
© Peter, 2003 - 2011 Krmivá pre psov Vygenerované za 0.001 s