stupne obtiažnosti splavovania rieky turistickými a športovými plavidlami
Stupen Názov Charakteristika vody Vodácka zdatnost Technické vybavenie Potrebné zaistenie
ZW A stojatá voda netecúca alebo len slabo tecúca voda minimálna všetky otvorené lode plavecká zdatnost, deti záchranne vesty
ZW B kludná voda slabo tecúca voda (2-3 km/hod), tok prehladný minimálna všetky otvorené lode plavecká zdatnost, deti záchranne vesty
ZW C mierne tecúca voda rýchlost tecúcej vody 3-5km/hod, tok prehladný znalost základného záberu všetky otvorené lode plavecká zdatnost, deti záchranne vesty
WW I lahká voda pravidelná prúdnica a pravidelné vlny, malé pereje, casté meandry s rýchlo tecúcou vodou, zarastené brehy znalost základného a spätného záberu všetky otvorené lode ZW + lode zaistené proti potopeniu
WW II mierne tažká voda nepravidelné vlny a prúdnice, stredné pereje,slabé valce a víry, nízke stupne, malé pereje v silne meandrujúcom alebo v málo prehladnom toku znalost všetkých základných záberov obratné otvorené lode (športový typ), vhodnejšie sú zakryté lode plavecká zdatnost,mládež poviine vesty, lode zaistené proti potopeniu
WW III tažká voda prehladný prejazd s vysokými nepravidelnými vlnami, väcšie pereje, valce, víry a "karfioly", stredné pereje v úzkom a zarastenom koryte, rýchly prúd v silne meandrujúcom koryte znalost všetkých záberov, velmi dobré ovládanie lodi, schopnost cítat vodu, trénovanost len kryté lode, doporucuje sa ochranné vodácke oblecenie záchranne vesty a prilby nutné, lod zaistená proti potopeniu a v dobrom technickom stave
WW IV velmi tažká voda vysoké vlny a dlhé pereje, velké válce, víry a "karfioly", malo prehladný prejazd tokom, väcšinou potrebná prehliadka úseku znalost ekimáckeho obratu vhodná, nutná fyzická kondícia a trénovanost len kryté lode, doporucuje sa ochranné vodácke oblecenie, neoprén dtto WW III + jazda v skupine
WW V mimoriadne tažká voda extrémne pereje, valce a víry, prehliadka a znalost terénu nutná znalost eskimáckeho obratu, nutná, velmi dobrá fyz.kondícia a trénovanost dtto IV+ špeciálne slalomové a zjazdové lode s bezchybným vybavením len pre špickových vodákov a špecialistov v zjazdených družstvách
WW VI hranica zjazdnosti všeobecne nezjazdná, pri vhodnom stave vody je zjazdná s vyským rizikom dtto WW V dtto WW V jazdu v týchto úsekoch nie je možné obecne doporucit

Valid HTML 4.0! Valid CSS!
© Peter, 2003 - 2011 Krmivá pre psov Vygenerované za 0.001 s