splavnosť hrona

Zhrnutie pre naplánovanie si plavby po Hrone.

Splavnosť rieky.
 1. Hron je v najzaujímavejších úsekoch rýchlo tečúcou riečkou a riekou, ktorá sa radikálne nemení, ale v jednotlivých lokalitách môže zaznamenať zmeny z týždňa na týždeň.
 2. Situácia ohľadom splavnosti sa tak isto môže meniť v relatívne krátkej dobe.
 3. Vodný stav na Hrone je v súčastnosti z dlhodobého hľadiska nepredpovedateľný, napriek tomu ešte platí, že v mesiacoch 3,4,5 je viac vody vďaka topiacemu sa snehu a jarným dažďom ako v mesiacoch 6,7,8.
 4. To znamená, že k lokalite musíme voliť správny dátum a plavbu v jednotlivých úsekoch načasovať k predpokladanému vodnému stavu. Čiže splav úseku Heľpa-Brezno plánovať skôr na mesiace 3,4 a prípadne 5.
 5. V prípade záujmu a hlavne vodáckej schopnosti byť pripravený pri náhodne dostatočnom prietoku v mesiacoch 5,6,7 aj na plavbu v úseku Heľpa-Brezno.
 6. Jednotlivé úseky môžu v závislosti od množstva vody a prebiehajúceho počasia meniť svoju obtiažnosť. Z nebezpečného sa stane bezpečný a naopak. Niektoré úseky sú pri malej vode nebezpečnejšie ako pri veľkej.
 7. V závislosti od množstva vody sa mení aj čas potrebný k prekonaniu jedného úseku. 34 km úsek zo Zvolena do Hliníka nad Hronom sme išli pri vyššej vode v 7 mesiaci necelé 4 hodiny, ale v 9 mesiaci už aj skoro 10 hodín.
 8. Priemer na jeden deň je asi 20km, plus-mínus 5 km.
 9. Doporučujeme pred plavbou sledovať vodný stav na Hrone a vývoj počasia na www.shmu.sk, konkrétne situáciu na vodných tokoch-ranné spravodajstvo. V najnavštevovanejšom úseku Podbrezová-BB je plavba relatívne ešte možná pri 95-100 cm v BB, ak kanál v Lopeji neodoberá vodu do MVE, čo väčšinou býva. Vtedy treba štartovať z Nemeckej. Pri tomto stave sa ťažko hľadá cesta, chytá sa dno, skaly, plytčiny, musí sa vystupovať a prenášať a ničia sa lode. Pri 110-130 cm je to už lepšie, ale stále je tu nebezpečie pri nečítaní vody, že chytíte nejakú skalu. Stav 140-170 je pre niekoho ideálny a pre niekoho to už môže byť veľká a nebezpečná voda.
Vodácka zdatnosť.
 1. Začiatočník by sa mal po Hrone plaviť so skúseným vodákom a musí ovládať minimálne základné pádlovacie zábery a techniky pomocou ktorých bezpečne ovláda loď, hlavne bezpečné pristátie pred neočakávanou prekážkou.
 2. Pre bezpečnú plavbu je dôležitá schopnosť "čítať vodu" a tým sa dopredu vyvarovať nebezpečným situáciam.
 3. Pre bezpečnú plavbu je dôležitá schopnosť rýchle reagovať. Darmo zaregistrujem prekážku a ovládam pádlovanie, keď nezačnem hneď konať. Myslieť treba niekoľkokrát rýchlejšie ako tečie voda. A voda na Hrone niekedy tečie rýchlo.
 4. Mať za sebou v živote len jednu, alebo dve plavby na inej rieke aj to napr. v gumennom nafukovacom plavidle a ísť sám na Hron s kamarátom, alebo priateľkou, ktorí toho vedia ešte menej je vrcholná nezodpovednosť.
 5. Vrcholná nezodpovednosť je aj od ludí, ktorí s podobnými skúsennosťami privedú na Hron kamarátov s malými deťmi.
 6. Keď ste si nie istý a chcete ísť na Hron prizvite si sprievodcu napr. na jeden deň plavby, alebo inštruktáž-výcvik pred plavbou.
 7. Úsek z Heľpy do Brezna je vhodný len pre zdatných vodákov. Úsek z Brezna, Podbrezovej, alebo z Nemeckej zvládne aj menej zdatný vodák, ideálne v doprovode zdatného vodáka.
 8. Pre pohodový splav, alebo splav-dovolenka s deťmi je vhodnejší úsek zo Zvolena, ako horné úseky.
 9. Pred a pri plavbe na Hrone a vôbec na vode nepite alkohol. Ohrozujete svoj život, ale aj život svojich kamaratov, ktorým nedokážete v opitosti správne pomôcť.
 10. Hron má mnoho obetí v celej svojej dĺžke hlavne z vodáckej obce. Jediné miesta kde sa to pripomína sú hate v Šalkovej a v Pohronskom Ruskove. Počas svojej plavby nevytvárajme svojou nezodpovednosťou a lacným frajerstvom priestor a možnosti na zvýšenie tohto počtu.

Valid HTML 4.0! Valid CSS!
© Peter, 2003 - 2011 Krmivá pre psov Vygenerované za 0.001 s